O nama

"Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!" (Mk 1,15)

Zajednica Krista Kralja započela je s djelovanjem u listopadu 2003. godine kao Zajednica srednjoškolaca s ciljem da okupi učenike iz učeničkih domova pri nekoj župi kako bi se lakše snašli u novoj sredini te kako bi im se pomoglo u njegovanju duhovnog života. Organizirao ju je i vodio tadašnji Povjerenik za mlade riječke nadbiskupije vlč.Tomislav Ćurić koji ih je uključio u život župne zajednice mladih gdje je službovao. Djelovanje Zajednice Krista Kralja počinje na župi Zamet, preko Pećina do Assunte te svakom godinom okuplja sve veći broj mladih vjernika. Kada je 2006. godine otišao na drugu službu u Rim, vodstvo Zajednice Krista Kralja preuzima vjeroučiteljica Ines Turković čiji su učenici maturantskih razreda činili većinu Zajednice. Molitveni susreti nastavljaju se u "maloj školi" Medicinske škole u Rijeci punih šest godina sve do jeseni 2011. godine. Zahvaljujući riječkom nadbiskupu mons. Ivanu Devčiću Zajednica danas djeluje u adekvatnom i lijepom prostoru Caritasovog doma na Škurinju.
Zajednica Krista Kralja počela je kao zajednica srednjoškolaca, ali duhovnim rastom i angažiranim djelovanjem i radom s vremenom okuplja studente, radničku i intelektualnu mladež te prerasta u slavljeničku zajednicu svih koji žele svjedočiti ljubav za Boga i bližnjega. Riječ Božja okuplja ljude bez obzira na stalež. Zato danas zalaganjem za osobni apostolat života Kraljevstva Božjeg na zemlji na tjedne susrete dolaze cijele obitelji koje su plod obraćenja i svjedočanstva njenih mladih članova. Zajednicu vodi gđa Ines Turković, magistar teologije sa suradnicima koji djeluju kroz razne skupine i timove. Prvi voditelj Zajednice, vlč. Tomislav Ćurić, odlaskom u Rim postaje duhovni asistent, a povratkom iz Rima preuzima službu duhovnika Zajednice.
Odgojna proklamacija Zajdnice Krista Kralja osim na Svetom Pismu počiva na crkvenom učiteljstvu i tradiciji crkve. U vremenu kada Papa Benedikt XVI traži i očekuje novu evangelizaciju od nas vjernika mi se spremno odazivamo potaknuti riječima zapisanim u Katekizmu katoličke crkve.
"Sva je Crkva apostolska ukoliko je "poslana" u čitav svijet; svi članovi Crkve, iako na različite načine, sudjeluju u tom poslanju. "Kršćanski je naime poziv po svojoj prirodi poziv na "apostolat". Apostolatom se naziva "svaka djelatnost otajstvenog Tijela" koja ide za tim "da kraljevstvo Kristovo raširi po svoj zemlji".

KKC can 863

UDRUGA "DESETINA"

2 Kor 9, 6-8. "Ta eno: tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo..."
Udruga "Desetina" počinje sa radom u kolovozu 2008. godine, a utemeljena je sa zadatkom da promiče kršćanske i kulturne vrijednosti u društvu te se zalaže za stručnu izobrazbu svojih članova na temelju katoličkog nauka. Zalaže se za socijalnu pravdu u društvu, dostojanstvo i ljudska prava svakog čovjeka. Organizira i podržava karitativne akcije, razvija ekumenizam i multikulturalni dijalog, organizira predavanja, seminare, tečajeve i tribine o vjerskim, moralnim, socijalnim i drugim pitanjima. Posebno se stavlja u službu formacijama Zajednice oko duhovne izobrazbe članova te organiziranja duhovnih vježbi, obnova i hodočašća.
Udruga "Desetina" stavlja naglasak na karitativni rad članova Zajednice te poticajima davanja duhovne desetine. Naime, Biblija nas upozorava da je desetina jedan od oblika davanja o kojima ovisi blagoslov u ovozemaljskom životu. U Starom zavjetu desetina se davala od onoga čime su bili blagoslovljeni što je ujedno predstavljalo i podlogu za primanje novog blagoslova. U Novom zavjetu desetina se podrazumijeva, a naglasak je na djelima ljubavi. Zato sveti Pavao opominje Korinćane u 2 Kor 9, 6-8. "Ta eno: tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo..." Stoga se članovi Udruge zalažu za duhovnu desetinu kroz geslo Ora et labora - moli i radi. Svatko se trudi u svojim materijalnim okvirima pomoći svome bližnjem, a posebno talentima i darovima koje je dobio od Boga dati najbolje od sebe. Oni koji postanu članovi Udruge donose odluku da takav način djelovanja postaje njihov životni stav, a ne stil života.