Katarina i Mario Baretić vjenčani 18. svibnja 2013.

Vlč. Tomislav Ćurić vjenčao je Katarinu i Maria Baretića 18. svibnja 2013. u Osijeku. Vjenčani kumovi bili su Ivana i Hrvoje Giorgolo.